omdat ondernemen natuurlijk anders kan

Over privacy, cookies en beeldgebruik

Hieronder lees je hoe Studio Evergreen met jouw persoonsgegevens omgaat.
Dit gebeurt uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.


​1. Dit zijn de persoonsgegevens die Studio Evergreen verwerkt:

naam
bedrijfsnaam
e-mailadres
telefoonnummer


​2. Hoe ontvangt Studio Evergreen deze gegevens

Via het contactformulier op de website of per mail.

3. Doeleinden persoonsgegevens

 

Contact
 

Als je via de website contact hebt opgenomen, dan ontvangt Studio Evergreen jouw e-mailadres, naam en mogelijk andere gegevens die in de mail staan vermeld. Studio Evergreen gebruikt de persoonsgegevens alleen om, indien nodig of gewenst, contact op te nemen over mogelijk
toekomstige of lopende opdrachten.


​Facturatie

 

Je gegevens worden gebruikt voor het versturen van de factuur. Dit gebeurt vanuit het programma Rompslomp (www.rompslomp.nl). Bij betaling van een factuur zal voor Studio Evergreen het rekeningnummer en de rekeninghouder zichtbaar zijn. Offertes en facturen worden 8 jaar bewaard.

Aanmelden voor sessie of workshop

 

Als je je aanmeldt voor een sessie of workshop via de website, dan ontvangt Studio Evergreen jouw naam, e-mailadres en eventueel telefoon­nummer. Studio Evergreen gebruikt de persoonsgegevens alleen om, indien nodig of gewenst, contact op te nemen over de sessie of de workshop en relevante informatie te verstrekken.

4. Jouw rechten
    
Inzage, rectificatie en wissing


Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Studo Evergreen van je verwerkt en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking


Je hebt het recht te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Studio Evergreen jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen van Studio Evergreen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

 

Heeft Studio Evergreen je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

 

Heb je klachten over hoe Studio Evergreen met jouw persoonsgegevens omgaat?
Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via mail@studio-evergreen.nl.


5.    Beveiliging persoonsgegevens

Studio Evergreen heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

6. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

 

7. Gebruik fotografie en beeld

 

Voor deze website heb ik gebruik gemaakt van eigen beeldmateriaal en foto's van Pixabay.

Mijn profielfoto's zijn gemaakt door Winand Stut
 

februari 2020

Studio Evergreen / Karen de Mos
Bezoekadres: Sector V, Vlietweg 15, 2266 KA Leidschendam-Voorburg
(06) 248 58 949, mail@studio-evergreen.nl

kvk 72827432, btw NL002034450834