Interactief Groep

een nieuw gezicht

De Interactief Groep is een solide combinatie van gespecialiseerde HR ondernemingen, actief onder

één dak. Nieuwe ontwikkelingen binnen de groep vroegen om een heldere visuele vertaling naar buiten.

Met plan2design hebben we een identiteitsessie georganiseerd om tot de kern te komen. De uitkomsten zijn vertaald naar duidelijk sprekende beeldmerken voor zowel de Interactief Groep als de subgroepen, vormgeving van de diverse websites, autobestickering en een digitale nieuwsbrief. Studio2Ons heeft de huisstijl verder ontwikkeld en vastgelegd in een huisstijlhandboek.

Interactief-groep.nl

linkedin_icoon.png

Karen de Mos  |  06 248 58 949  | mail@studio-evergreen.nl   

© 2020 Studio Evergreen

studio evergreen  ruimte voor gezonde groei