Amsterdam Security -

Creating new insights

for a secure world

Aan Handig Communicatie is gevraagd de beurs Amsterdam Security in de RAI sterker te positioneren. Handig heeft mij betrokken bij de branding sessie.
Aan de hand van de uitkomsten en een eerste schetsopzet heb ik de nieuwe huisstijl en
beeldtaal ontwikkeld.

amsterdamsecurity.com

In opdracht van Handig Communicatie

linkedin_icoon.png

Karen de Mos  |  06 248 58 949  | mail@studio-evergreen.nl   

© 2020 Studio Evergreen

studio evergreen  ruimte voor gezonde groei